Usługi budowlane    Podnośniki koszowe       Galeria         Kontakt


 1. Elewacja Kościoła parafialnego pw. Miłosierdzia Bożego w Koninie
  2. Prace izolacyjne obiektu magazynowego Autostrada Sługocin
  3. Prace renowacyjne dachu wysięgnikiem koszowym
  4. Remont klasztoru i Kościoła Ojców Bernardynów w Kole
  5. Remont obiektów PGNiGE Konin i Kalisz
  6. Remont pałacu Kurii Diecezjalnej we Włocławku
  7. Renowacja grobowca rodzinnego 
  8. Renowacja obiektu handlowo- usługowego
  9. Renowacja obrazu i rzeźb
  10.Renowacja schodów
  11. Renowacja wieży Kościoła parafialnego w Tuliszkowie
  12. Usługi z wysięgnika koszowego - wycinka drzew